Google

Sunday, August 31, 2008

Kumpleto na ang Top 6 Scholar

Na-expelled na si Zen ss PDA season 2, kaya't sina Bugoy, Zhel, Laarni, Miguel, Cris at Van na lang ang maglalaban-laban para sa Grand Star Dreamer.

Sa September 13 ang Grand Gala Performances Night, at sa September 14 ang announcement and awarding of winners.

No comments: